PROF. DR. MUSTAFA ÇAĞRICI

Öfkeleri boşaltma vaktidir.

Müştereklerimizi neden konuşmalıyız? BİR ilahiyatçı olarak söze şuradan başlamam anlayışla karşılanır umarım: Peygamberimiz, kendi toplumunda yüzyılların getirdiği ayrışma ve çatışmaları ortadan kaldırmış, zengin bir ortak değerler alanı oluşturmuştu. Fakat ondan sonra “müşterekler etrafında birlik” bilinci ve pratiği büyük yaralar aldı; o çağların şartlarına bakarak bunu da anlayışla karşılamak gerekir. Çünkü 20. yüzyıl ortasından önceki dünya tarihi, büyük ölçüde, ayrışmalar ve savaşlar tarihidir.

Meseleye buradan baktığımızda yine de şunu görürüz ki, bizim medeniyetimiz farklı ırklardan, dinlerden, kültürlerden insan toplulukları arasında bile ortak değerler üretmiş; onları asırlarca bu değerler etrafında, bir arada barış içinde yaşatmayı başarmış; bu başarısıyla insanlık tarihinde özel bir yere sahip olmuştur. Çünkü -biraz klişe bir söz olacak ama- gerçekten çok zengin ve köklü bir ortak değerler alanımız var.

Buna rağmen son bir asır içinde –anlatılması uzun sürecek birçok sebep yüzünden- bu müşterek değerlerimizi görmek yerine -her toplumda bulunan, üstelik doğru yönetildiğinde toplumlara zenginlik katan- farklılıklarımızı, ortak bağlarımıza zarar verecek tarzda öne çıkardık. Yeni nesillere, müşterek değerler üzerinden ilişki kurma alışkanlığı kazandırmaktan daha çok, onları –aslında tali derecede olan- farklılıkları öne çıkararak yetiştirdik; böylece onları ayrı kampların insanları yaptık. Bu da zamanla toplumumuzda gittikçe derinleşen ve süreklilik kazanan duygusal ayrışmalara, sosyal çatlamalara yol açtı ve açıyor.

Yine de bu deneyim sayesinde, nerelerde yanlış yaptığımızı görmemizin şimdi daha kolay olduğunu düşünüyorum. Tıpkı İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batılı ülkelerin yaptığı gibi bizim de hatalarımızı görmemiz şimdi daha da gerekli ve mümkün hale gelmiştir. Bunu demenin artık faydasının olmayacağı bir zaman gelmeden önce biz de “Bir daha asla!” demeye; farklılıklar üzerinden çatışmak yerine, sayısız müştereklerimiz, ortak değerlerimiz üzerinden birbirimizle buluşmaya mecburuz. Bunu başaran bir Türkiye halkı, kendi toplumsal barışını sağlamasının yanında, ağır bunalımlar yaşayan diğer Müslüman toplumlar için de bir barış ve uzlaşı modeli olabilir; tarihi birikimimiz ve zengin deneyimimiz dikkate alındığında öyle olması da gerekir. Bunun için herkes ve her kesim “müşterek değerlerimizde buluşma” davasına inanmalı, bunu yürekten desteklemelidir. Şimdi vakit, içimizdeki öfkeleri boşaltma; orada sevgi, müsamaha gibi yapıcı duygular yeşertme vaktidir; Kuran’ın ifadesiyle “aramızda sımsıcak dostluklar oluşabilmesi için kötülükleri iyiliklerle savma” vaktidir.

Elbette birbirimize ters gelen farklılıklarımız, birbirimizi gücendiren hatalarımız, zaman zaman bizi bunaltan sorunlarımız var. Fakat bize bu farklılıkları hoş görme, hataları bağışlama, sıkıntıları birlikte barış içinde aşma iradesi bahşedecek sayısız ortak değerlerimiz, bağlarımız ve ideallerimiz de var.

Vatanımız, devletimiz, milletimiz, bereketli topraklarımız, seksen milyona ulaşan dinamik nüfusumuz, muhteşem bir tarihimiz; zengin sanat, kültür ve medeniyet mirasımız; dini inançlarımız, pratiklerimiz ve mabetlerimiz; ortak ahlak değerlerimiz, örflerimiz, âdetlerimiz ve daha birçok köklü manevi ve maddi müştereklerimiz var. Ülkemizi kalkındırma, devletimizi güçlendirme, bağımsızlığımızı koruma, demokrasi kültürümüzü zenginleştirme; halkımızın eğitim ve refah düzeyini, hayat kalitesini yükseltme; insanlarımızın onurlarını, haklarını ve özgürlüklerini geliştirme gibi nice ortak hedeflerimiz, ülkülerimiz var.

Hangi farklılığımız bunlara zarar vermeye değer!

Bizim medeniyetimiz farklı ırklardan, dinlerden, kültürlerden insan toplulukları arasında bile ortak değerler üretmiş.

DESTEKLİYORUM
  • PAYLAŞ

DİĞER YAZILAR

BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI

İnadına iyimser olacağız.

TÜRKAN ŞORAY

En büyük ortak paydamız...

DOĞAN CÜCELOĞLU

Canın büyüğü küçüğü olmaz...

TÜRKAN ELÇİ

İsmail abiii’ içimi kopardı.

PROF. DR. ALİ ÇARKOĞLU

Türkiye’de vatandaşları bir araya getiren ortak değerlerimiz.

PROF. DR. DOĞAN KUBAN

Ortak hazinemiz, dilimizdir.

FETHİYE ÇETİN

Ayrımsız, amasız.

EROL EVGİN

Atatürk diyor ki: "En büyük düşman umutsuzluktur."

PROF. DR. BOZKURT GÜVENÇ

İletişim devrimi, "Bilgi Toplumu" yaratmadı.

İPEK ÇALIŞLAR

"Özgürlüğe saygı"

FEYZA AKINERDEM

Samimiyet tüm kimlikleri aşar.

MUSTAFA DENİZLİ

Veysel'in sazında Nâzım'ın sözünde Ata'nın gözünde YeniKapı'nın özünde.

SERRA YILMAZ

'Oh oldu' deme.

PROF. DR. IOANNA KUÇURADİ

Barış, yalnızca savaşın olmadığı bir durum değildir.

ŞAH İSMAİL BEDİRHANOĞLU

En önemli müşterekimiz demokrasiye olan inancımızdır.

MELİS ALPHAN

Tutkalımız ortak düşmanlar değil, ancak ortak değerler olabilir...

FİKRET BİLA

Müştereklerimizi keşfedelim...

AYŞE ARMAN

Benden de gelsin ortak değerler!

ZÜLFÜ LİVANELİ

Asıl müştereğimiz Cumhuriyet’tir...

DOĞAN HIZLAN

Önce ortak değerlerimizi - müştereklerimizi tespit edelim.

NEBAHAT AKKOÇ

Salondaki yalnızlığımı unuttuğum o gün…

ALİ BARDAKOĞLU

Ortak Değerlerimizi Yeniden Keşfetme

VAMIK D. VOLKAN, M.D.

Kişisel özgürlüğe hürmet, günlük yaşamın bir parçasıydı.

YILDIZ RAMAZANOĞLU

Artık darbelere karşı olmak da bir ortak değer...

HÜSAMETTİN KOÇAN

Ortak Değerlerimizin Kökeni: Anadolu

AHMET HAKAN

Bunlar bizim ortak değerlerimizdir.

NİL KARAİBRAHİMGİL

Bir başkadır .benim memleketim..

TAHA AKYOL

'Ortak Değerler’ ihtiyacı

HAKAN ALTINAY

Askıda ekmeğimiz, karşısındaki şoföre selektörümüz var.

AYKUT KOCAMAN

Yeri geldiğinde ‘canın sağ olsun’ demeyi unutmayalım!