DEĞER ÇARKI DÖNSÜN
ÇOCUKLAR DEĞERLERİMİZLE BÜYÜSÜN

Değer Çarkı Oyunu, 7-14 yaş arası çocuklarımız ve gençlerimizin öncelikli olarak kendi değerlerini keşfetmeleri, toplumsal değerlerle ilgili farkındalık kazanmaları ve değer yargısı geliştirebilmeleri için tasarlandı.

Değer Çarkı Oyunu değerlerimizi öğrenmenin en eğlenceli yolu! Haydi hep birlikte oynayalım, değerlerimizi keşfedelim.

 • Sosyal Medya

NASIL OYNANIR?

Değer Çarkı oyununa başlamadan önce, oyun süresince konuşulacak değerleri çocuklara tanıtmak ve oyun öncesinde çocukları hazırlamak amacıyla “Değerler ve Durumlar Eşleştirme Oyunu” oynanır.

 • 1. DEĞERLER VE DURUMLAR EŞLEŞTİRME OYUNU

  Ön hazırlık oyununu oynamak için, değer ve durum kartları oyun kutusundan alınır ve çocukların rahatça görebileceği bir masaya ya da yere yerleştirilir.

  Kolaylaştırıcı*; 23 tane değer, 23 tane durum kartı olduğunu söyler. Çocuklara değer kartlarında, değerlerin yazılı olduğu; durum kartlarında, değerlerle ilgili örnek bir cümle yazılı olduğu anlatılır.

  *Kolaylaştırıcı:

  Oyunu çocuklara anlatan ve oyunu yönlendiren kişi olarak tanımlanmaktadır.

  Oyun başladığın da çocuklardan, 23 değer kartı ile 23 durum kartını uygun şekilde eşleştirmeleri istenir. Oyun için ortalama 10 dakika süre verilir. Kolaylaştırıcı bu süreçte, çocukları gözlemler ve eğer gerekliyse çocuklara yardımcı olur. Eğer kolaylaştırıcı yardımcı olacaksa, doğrudan yardım etmek yerine, sorular sorarak ve çocukları düşünmeye yönlendirerek yardım etmelidir. Süre sonunda çocuklarla birlikte yapılan eşleştirmeler tek tek okunur ve kontrol edilir. Eğer hatalı bir eşleştirme varsa, çocuklarla konuşularak doğru eşleştirme yapılır.

 • 2. OYUNA HAZIRLIK

  Oyunun tablası masaya yerleştirilir.
  • Çocuklar eşit sayıda gruplara bölünür. Kişi sayısına göre bireysel de oynanabilir.
  • Her grubun kendisine bir isim bulması istenir. Bu sırada grupların isimlerinin yazılı olduğu bir oyuncu çizelgesi hazırlanır.

 • 3. OYUNU UYGULAMA

  • Öncelikle oyunu hangi yaş grubu ile oynayacaksanız oyun için o yaş aralığının kart grubu seçilir.
  • Oyun için bir oynama sırası belirlenir.
  • Sırası gelen grup/kişi, oyun tablası üzerindeki ibreyi çevirir.
  • İbre hangi kategori üzerinde durursa o kategoriden kapalı olarak bir kart seçilir. Ancak kart henüz açılmaz. Diğer gruplar/kişiler de sırayla ibreyi çevirir ve ilgili kategorilerden kartlarını seçerler.

 • 4. OYUNU DEĞERLENDİRME

  Değerlendirme aşaması, tüm çocukların oyunun heyecanından ve yarışma duygularından uzaklaşıp neler öğrendiklerini ve nelerin farkına vardıklarını konuştukları bölümdür. Oyunun en önemli bölümü olan değerlendirme aşamasında olabildiğince çocukların konuşmasına, duygu, düşünce ve değerlerini ifade etmelerine yardımcı olunur. Kolaylaştırıcı, söz almayanlara söz hakkı vermeli ve herkesin kendini ifade etmesi için gerekli ortamı sağlamalıdır. Değerlendirme sürecindeki en önemli noktalardan biri, çocukların sorulara verdikleri yanıtları “doğru” ya da “yanlış” olarak değerlendirmeden dinlemektir.

  Değerlendirme sürecinde sorabileceğiniz sorular:

  • Sizce oyun nasıldı?
  • Görevlerinizi yerine getirirken grup arkadaşlarınızla ilişkiniz nasıldı?
  • Görevler sırasında neler hissettiniz?
  • En çok hangi değer üzerine düşündünüz? Neden?
  • Yeni öğrendiğiniz değerler var mı? Hangileri?
  • Sizce sınıfınızın/ailenizin değerleri neler?
  • Senin değerlerin neler?
  Öneri: Yapılan değerlendirme sonucunda okulda öğrencilerle bir değer projesi üretebilir, ailenizle birlikte değerler ile ilgili kararlar alabilirsiniz. Örneğin; okulda her değer için bir rozet hazırlayabilir ve öğrenciler çöpleri topladığında çevre değer rozeti kazanabilirler. Her değer için bir davranış belirlenerek farklı rozetler verilebilir. Aile içerisinde ise değer tablosu oluşturularak; yardımseverlik/sorumluluk değeri için sofranın beraber hazırlanıp toplanması gibi kararlar alınabilir.

Değer Çarkı Oyununa ilişkin detaylı oyun
yönergesini buradan tıklayarak indirebilirsiniz.

YÖNERGEYİ İNDİR
01 01.Oyunun Amacı ve Hedefleri Nelerdir?

Değer Çarkı oyununun amacı, 7 - 14 yas grubu çocukların ve gençlerin toplumsal değerleri keşfetmeleri, empati kurmaları, kendi değerleri hakkında farkındalık kazanmaları ve değer yargısı geliştirebilmeleri için ortam sağlamaktır. Oyun; çocukların ve gençlerin; aileleriyle veya okulda arkadaşlarıyla değerlerini konuşmasını amaçlamaktadır. Oyun içinde yer alan 23 değer, UNESCO’nun ve MEB‘in yayımladığı evrensel değer listelerinden derlenmiştir.
Oyun sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşılması hedeflenmektedir:
• Kendi değerlerini keşfetme,
• Kendi değerleriyle değer yargısı geliştirme,
• Toplumsal değerlerin farkına varma,
• Değerlerin günlük hayatımızdaki yerini sorgulama,
• Örnek olaylarla değerleri derinlemesine düşünme.

02 02.Oyunda Hangi Değerler Mevcut?

Adalet, Ahlak, Çalışkanlık, Çevre Duyarlılığı, Dayanışma, Dostluk, Dürüstlük, Eşitlik, Fedakârlık, Güven, Hayvan Sevgisi, Komşuluk, Nezaket, Öz Denetim, Öz Saygı, Sabır, Saygı, Sevgi, Sorumluluk, Tutumluluk, Topluma Katkı, Vatanseverlik, Yardımseverlik.

03 03.Oyunu Hangi Yaş Grupları Oynayabilir?

Oyunda 7 - 10 ve 11 - 14 yas grupları için iki ayrı seviye bulunur. (11-14 kartları daha koyu bir renktedir ve sağ üst köşesinde “+” işareti bulunmaktadır. Daha açık renkli kartlar 7-10 yaş grubu içindir.)

04 04.Oyunu Bireysel de Oynayabilir Miyim?

Değer Çarkı katılımcılar eşit sayıya bölünerek grup olarak ya da kişi sayısına göre bireysel de oynanabilir.

05 05.Oyunu Nereden Temin Edebiliriz?

Çok yakında Hepsiburada.com’dan temin edebilirsiniz.

#DeğerÇarkı
Değer Çarkı oynarken çektiğin fotoğraf ve videolarını #DeğerÇarkı hashtagi ile paylaş, biz de Ortak Değerler Hareketi hesabımızdan bu anları paylaşalım.